Chat now !LOGO.jpg

Tieňový box

Tieňový box

Tieňový box je jedným zo základných cvičení v tréningovom arzenále boxera. V tieňovom boxe môže boxer vypilovať do automatiky úkony, aby nestrácal ani sekundu, keď ich použije v reálnom zápase. Tieňový box taktiež pomáha boxerovi naučiť sa nové kombinácie a zdokonaliť neštandartné situácie, čo je vhodné pre psychiku boxera, pripraveného na ľubovoľné nečakané situácie v ringu. V článku sú opísané úlohy, ktorých by sa mal boxer pridržiavať pri cvičení tieňového boxu, zvláštnosti boxerského myslenia, spojenie tieňového boxu so sparingom a tiež cvičenie so záťažami.

Tieňový box v súlade so všeobecnou mienkou je riadený zápas boxera s imaginárnym protivníkom. Cieľom tohto cvičenia je zdokonaliť techniku boxu, zlepšiť potrebné návyky premiestňovania a osvojiť si nové veci. Tieňový box je bezpochyby základným cvičením pre boxerov rôznej úrovne. V tieňovom boxe cvičia kombinácie úderov a obrany, pričom sa zvláštna pozornosť venuje tým, ktoré sa nedaria v reálnom zápase. Pritom je dôležité, aby sa boxer vcítil do úlohy a predstavil si v podrobnostiach zápasový proces.

Tieňový box je v tradičnom boxerskom tréningu zväčša spojený vždy s témou tréningu. To znamená, že ak bol tréning zameraný na zdokonalenie nejakej kombinácie (napríklad jednou zo štandartných „trojok" - pravý hák na telo, pravý zdvihák, ľavý hák na telo), mala by sa táto kombinácia použiť aj v tieňovom boxe, v dynamickom pohybe. Postupne, podľa stupňa úrovne boxera a rozširovania jeho bojového arzenálu, sa tieňový box sťažuje novými technickými elementami. Nováčikovia spravidla v tieňovom boxe zdokonaľujú jednotlivé údery a najjednoduchšie útočné a kontra údery - „dvojky". Skúsení boxeri často „boxujú s tieňom", aby sa rozcvičili pred sparingami, aby pripravili nervovo - svalový systém na špecifický rytmus práce v ringu.

Pre boxerov rôznej úrovne je hlavnou úlohou v tieňovom boxer zdokonalenie nových techník a automatizácia už známych kombinácií v pohybe. Zvláštny dôraz sa kladie na činnosť protiútoku s ústupom alebo krokom do strany - tieto kombinácie zdokonaliť na vreci je dostatočne zložité. Úlohy pri tieňovom boxe možno rozdeliť na dva druhy. Po prvé - doviesť do automatiky už známe údery a kombinácie. Tu je dôležité naučiť sa používať naučené údery a kombinácie v pohybe automaticky. Druhou úlohou je oboznámiť sa a zdokonaliť neštandartné situácie a úkony.

Populárnou variantou tieňového boxu je cvičenie pred zrkadlom, v takom prípade boxer lepšie vidí chyby v pohyboch a úderoch. Nováčikom sa však neodporúča táto varianta tréningu, pretože okrem trénera, nikto lepšie nevidí chyby v kombináciach a pohybe boxera. Pre začínajúcich boxerov je preto tieňový box pred zrkadlom vhodný len pre zdokonalenie základných úkonov : jednotlivých úderov, „dvojek" a duckingov.

Myslenie boxera

Pozorovaním sa sa zistilo, že boxeri v ringu používajú predovšetkým obrazné a nie racionálne myslenie. Preto je dôležité, aby boxeri rozvíjali predovšetkým túto časť myslenia. Obrazné myslenie v ringu dovoľuje boxerovi okamžite rozoznať špecifické bojové situácie a správne na ne reagovať. Tieto schopnosti je možné rozvinúť práve pri tieňovom boxe. Pre dosiahnutie lepšieho efektu si musí boxer predstaviť situáciu čo najdetailnejšie, mať pocit zápasu s reálnym protivníkom. Tieňový box pomáha rozvinúť psychiku boxera - tie úkony a situácie, ktoré si boxer vžil v tieňovom boxe mu bude oveľa jednoduchšie použiť v ringu.

Tieňový box a sparingy

Tieňový box sa ideálne dopĺňa so sparingami. Problém je v tom, že vôbec nie všetky úmysly a úkony boxera sa dajú odrazu uskutočniť v reálnom zápase. Ako ukazuje prax, v reálnych zápasoch a taktiež v sparingoch boxer najprv používa tie úkony, ktoré robí automaticky. Ale doviesť do automatiky zložité kombinácie s použitím neštandartných pohybov je možné len ak sa vyskúšajú v tieňovom boxe. Sparing a tieňový box sú neoddeliteľné jeden od druhého. Ak sa akúkoľvek kombináciu alebo úkon podarilo zdokonaliť v tieňovom boxe do automatiky, treba smelo ísť do ringu a skúsiť ju použiť v sparingu. Inak je čas, premárnený na tieňový box nič viac ako výstrel do prázdna. Keď skúsite naučený úkon v sparingu, bude vám jasné, čo je ešte treba dotiahnuť, aby bol dokonalý.

Pri tieňovom boxe, tak ako v ringu, hrá dôležitú úlohu taktika, ktorú si každý boxer volí na základe svojich osobných predpokladov, fyzikých schopností a technického arzenálu. Vlastný štýl boxu ne nevyhnutné vypracovať v tieňovom boxe a potom ju použiť v ringu. Existuje veľa rôznych variant taktík, napríklad taktika rýchleho knockoutu, rozvoj útoku, „preboxovanie" súpera, box z ústupu a kontraúdery. Taktiky je možné meniť v závislosti od štýlu kola, napríklad po rýchlom štarte v prvom kole, je možné boxovať uvoľnene, v druhom kole udierať kontry, v štvrtom kole pripraviť taktiku búrlivého finišu.

Tieňový box a závažia

Závažia je nutné pri tieňovom boxe používať veľmi opatrne, v závislosti od váhovej kategórie a fyzických možností. Hlavné je nenastaviť laťku príliš vysoko, nepoužiť zbytočnú hmotnosť závažia. V opačnom prípade sa budú vaše údery uskutočňovať technikou, ktorá má ďaleko k ideálu a mozog si zapamätá presne tieto nervové pohyby. A v potrebnej chvíli, keď vojdete do ringu k reálnemu zápasu, vaše telo hodí spiatočku. Priemerná hmotnosť závaží pri tieňovom boxe sa pohybuje od 0,2 do 1,5 kg na jednu ruku. Váhu treba vybrať individuálne, vzhľadom na vlastné možnosti. Pritom je nutné vybrať pre pravú ruku (pre pravákov), ktorou spravidla udierame menej často, o niečo vyššiu váhu závažia. Je nutné pokúšať sa o progres, zvyšujúc váhu záťaží. S pomocou takých cvičení je možné podstatne zvýšiť výdrž boxera.
2010-01-30 14:47:12
mirokan71

Týmto borcom stránka vďačí za 
svoj rozvoj : 
FERGUSS
HAYEMAKER
TUSITEL
MS
? iniciály J.F

CENT
ABC
USYK

 
Bez názvu.png


Ak sa vám stránka páči, môžete prispieť na jej rozvoj. Je to nepovinné a čiastku si každý volí sám. Ďakujem
Správy zo sveta boxu 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one